Kdo jsme

Vítáme vás na stránkách České školy bez hranic Mnichov – Tschechische Schule ohne Grenzen e. V.

Jsme spolek nabízející kurzy češtiny pro česko-německé bilingvní děti žijící v Mnichově a okolí, v roce 2019 jsme oslavili desetileté výročí naší existence.

Vyučujeme v 1. až 9. třídě češtinu a české reálie podle Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT ČR. Od září 2021 jsme pro 1.-5. třídu poskytovatel vzdělávání v zahraničí se smlouvou s MŠMT.

Kurzy jsou určeny žákům, kteří paralelně zahajují výuku v 1. třídě německé školy. Z kapacitních a organizačních důvodů není možná spontánní jednorázová návštěva České školy bez hranic.

Přihlašování na školní rok 2024/2025 bude možné od 1. března do 30. června 2024 (pro členy spolku už v únoru). Více informací v příslušné sekci. Pokud máte nějakou otázku, podívejte se prosím nejprve do sekce FAQ.

Výuka se koná zhruba o 3 sobotách měsíčně v prostorách Českého centra Mnichov (Prinzregentenstr. 7). Podrobnější informace a přesné termíny najdete v sekci školní výuka.

Příležitostně pořádáme i dodatečně akce, aktivity a odpolední vyučování. Podrobnější informace najdete v sekci aktuality.

Kromě toho nabízíme i předškolní skupinku pro děti ve věku od 3 do 6 let ve středu 16-17 hodin. Podrobnější informace najdete v sekci předškolní výuka.

V současné chvíli hledáme do školy nového pana učitele / novou paní učitelku. Více informací zde.

Jsme součástí sítě Českých škol bez hranic.

Důležité dokumenty školy: