FAQ

Co je to Česká škola bez hranic v Mnichově (ČŠBH)?

ČŠBH Mnichov je samostatný zapsaný spolek působící v Německu. Svou koncepcí patří mezi spolek Českých škol bez hranic, které působí po celém světě. Jeho hlavní činností je zřizování a organizace sobotní české školy a předškolní skupinky. Česká škola je určena dětem, které v průběhu týdne navštěvují základní školu v Německu. Rodiče přihlášených dětí se stávají členy spolku a podílí se na jeho chodu.

Mohu se stát členem spolku, i když mé dítě nechodí do české školy?

Ano a budeme velice rádi. Můžete nám pomoci s organizací školy i volnočasových aktivit. Můžete tak učinit na začátku školního roku.

Chtěli bychom docházet do předškolní skupinky, jak se můžeme přihlásit?

O předškolní skupinky je velký zájem a počet míst je omezen. Pokud se budete chtít blíže informovat o počtu dětí, volných místech a možnosti přihlásit se, napište prosím e-mail na predskolaci@csbh.cz.

Kdy mohu přihlásit své dítě do školy v rámci České školy bez hranic v Mnichově?

Přihlášení dětí je možné vždy před začátkem školního roku, tzn. od února do konce června. Přihláška je zájemcům k dispozici od února daného roku na stránkách v sekci Přihláška. Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu Českého centra, nebo ji naskenujte a pošlete na e-mail mnichov@csbh.cz. Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel.

Jak probíhá školní výuka?

Výuka je rozložena do 28-29 sobotních vyučování. Celkem je během školního roku na 1. stupni odučeno 165 vyučovacích hodin. Dopolední výuka probíhá od 9:25 do 13:30. V průběhu roku probíhá několik odpoledních vyučování 13:30 – 15:30. Na 2. stupni je výuka rozdělena na práci ve škole, která je doplněna intenzivní domácí přípravou.

Dostane moje dítě na konci školního roku české vysvědčení?

Děti z prvního stupně obdrží na konci školního roku osvědčení, které je možné v kmenové škole následně vyměnit za české vysvědčení. Děti, které mají kmenovou školu Truhlářskou v Praze, dostanou i vysvědčení zprostředkované přes naši školu.

Děti z druhého stupně obdrží vysvědčení pouze tehdy, když na konci školního roku vykonají zkoušku a zároveň jsou zapsány v kmenové škole Truhlářská v Praze. Děti, které mají jinou kmenovou školu, musí absolvovat přezkoušení ve své kmenové škole.

Co když má moje dítě v ČR jinou kmenovou školu než je škola Truhlářská v Praze?

Děti z prvního stupně, které splní všechny podmínky během školního roku (docházku, úkoly, aktivní účast ve vyučování) obdrží osvědčení, které je možné v kmenové škole následně vyměnit za české vysvědčení. Není zde povinnost vykonat přezkoušení.

Děti z druhého stupně od nás obdrží po vykonání zkoušky diplom o absolvování výuky. Toto ale neslouží jako podklad pro získání vysvědčení na Vaší kmenové škole. Pokud chcete za daný ročník získat české vysvědčení, musí Vaše dítě vykonat komisionální přezkoušení na Vaší kmenové škole. Více informací na stránkách MŠMT.

Musí mít mé dítě nějakou kmenovou školu?

Nemusí, ale měli byste jej zaregistrovat na MŠMT (v případě, že je občanem ČR). Více informací na stránkách MŠMT.

Mé dítě není občanem ČR. Může přesto navštěvovat ČŠBH v Mnichově?

Ano. Jen nemá možnost zapsat se do kmenové školy v ČR a tudíž nemůže získat české vysvědčení. Na konci školního roku, po vykonání závěrečné zkoušky, od nás obdrží pouze osvědčení.

Jaký je rozdíl mezi vysvědčením a osvědčením?

Vysvědčení je úředně platný a všeobecně uznávaný dokument, který dokládá znalosti žáka a absolvování daného ročníku.

Osvědčení je pouze potvrzení o tom, že žák navštěvoval a ukončil výuku v daném ročníku. Protože jsme pro první stupeň smluvní školou s Ministerstvem školství, slouží toto osvědčení i jako dokument k vydání vysvědčení. Pro druhý stupeň toto ale neplatí a osvědčení nemůže bez dalších podkladů ale nemůže sloužit jako dokument k vydání vysvědčení nebo jako doklad o získaných znalostech a dovednostech.

Osvědčení je také úředně platný dokument, který dokládá, že žák navštěvoval, ukončil výuku v daném ročníku a splnil všechny její požadavky. Takové osvědčení může škola vydávat na základě podepsané smlouvy s MŠMT o poskytování vzdělávání v zahraničí. Česká škola v Mnichově má smlouvu podepsanou pro 1. stupeň ZŠ.

Po ukončení 6. – 9. třídy škola vydává pouze diplom o ukončení a splnění podmínek daného ročníku. Tento diplom není úředně platným dokumentem.

Stěhuji se do Německa… Co dělat?

Jestliže bude vaše dítě od září navštěvovat školu v Německu, můžete nám v řádném termínu poslat přihlášku a dítě bude přijato do třídy, ve které by pokračovalo v České republice. Stačí doložit vysvědčení z posledního ročníku. Pokud do Mnichova přicházíte v průběhu školního roku, můžeme Vaše dítě přijmout do výuky k začátku 2. pololetí. Dítě může být zařazeno do výuky za předpokladu, že je ve třídě volné místo.

Je ve třídách omezený počet dětí?

Ano, každá třída může mít maximálně deset dětí. Kapacitu jsme nastavili podle velikosti tříd. Přednostně jsou přijímány děti z předškolní skupinky a poté rozhoduje datum doručení přihlášky. O přijetí budete vyrozuměni e-mailem. V červenci se vždy koná povinné setkání budoucích žáků.

Je možná osobní návštěva školy a osobní setkání?

Bohužel nikoliv. ČŠBH v Mnichově je spolkem a vedení ji organizuje ve svém volném čase. Jestliže máte dotazy, poprosili bychom Vás o prostudování našeho webu a popř. nám můžete naspat e-mail.

Proč jsem doposud neobdržel odpověď na svůj e-mail?

I to se může stát a e-mail nám může proklouznout nebo se může odpověď, zvlášť v období prázdnin, zdržet. Omlouváme se. E-mail nám po určité době můžete poslat ještě jednou nebo nás kontaktujte přes kontaktní formulář na našem webu.

Kdo v ČŠBH v Mnichově učí?

Všechny naše paní učitelky jsou vysokoškolsky vzdělané. Některé vystudovaly přímo učitelství českého jazyka. Některé studovaly slavistiku se zaměřením na bohemistiku. Můžete se podívat do sekce Tým.

Co se ode mě, jako od člena spolku očekává?

Minimálně třikrát během školního roku výpomoc s přípravou výuky a hlídáním dětí o přestávce (odkaz na informace o službě), dle možností i další výpomoc (s organizací divadel, Mikulášské, Noci s Andersenem apod., údržbou školního materiálu a vybavení tříd, přípravou newslettru, nákupy materiálu aj.).

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců jsou uvedena ve Školním řádu.

Do školy již mé dítě nebude docházet, a proto chci vystoupit ze spolku. Co mám udělat?

Pošlete nám prosím výpověd v německém jazyce, že vystupujete ze spolku Česká škola bez hranic – Tschechische Schule ohne Grenzen e.V. Členství bude ukončeno ke konci daného roku.