Tým 2023/24

Sandra Vápeníková – ředitelka školy, 1. předsedkyně představenstva spolku

Sandra vystudovala filozofii a slavistiku na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz metodiky výuky českého jazyka na Karlově univerzitě a další vzdělávací semináře. V české škole v Mnichově působí od roku 2009. V roce 2014 vedení školy převzala a má od té doby na starosti celý chod školy, její zázemí i administrativu. Zná všechny žáky ve škole, i když jen na papíře.

Odučila bezpočet hodin s malými i většími dětmi. Za dobu svého působení zažila několik stovek dětí, kterým škola dělala radost a otevřela nové možnosti do budoucna. Gratulovala skoro dvěma desítkám dětí, které zvládly dokončit základní školní docházku.

Od ukončení svého studia v Mnichově, kde trvale žije se svou rodinou, se ráda vrací do Mariánských Lázní. Každoročně zde řídí Mezinárodní folklórní festival Mariánský podzim. Pokud nepracuje nebo nepřemýšlí nad školou, určitě bude na dětském hřišti se svými dětmi.

„Na škole je nejlepší tým dětí, rodičů, učitelů a pomocníků, kteří se starají o její chod, pomáhají organizují a věří v myšlenku české školy v Mnichově.“

Barbora Hildebrandt – organizátorka předškolní skupinky, 2. předsedkyně představenstva spolku

Barbora Hildebrandt

S týmem skvělých učitelů se stará o běh předškolní skupinky.

Její dcery vyrůstají v trojjazyčném prostředí a jejím cílem je, aby si dcery při životě Německu osvojily český jazyk a kulturu co nejlépe. Tak, aby se nejen domluvily se svými prarodiči, ale byly sebevědomé v komunikaci s kýmkoli, a rády se do Čech vracely.

Dle jejího názoru aktivita ČŠBH v Mnichově ji i další rodiny na této cestě skvěle doprovází.

Petr Klement – člen předsednictva, pokladník

Petr Klement

Petr pochází z Vyškova. Na gymnáziu se účastnil česko-německých a mezinárodních setkání mládeže. V roce 1995 byl zakládajícím členem sdružení Lávka, které později vedl a sám tyto česko-německé a mezinárodní setkání organizoval. Po studiu civilního oboru ekonomie na Vysoké vojenské škole ve Vyškově, práci pro mezinárodní telekomunikační společnosti a ročním cestování po Novém Zélandu, Taiwanu a Jihovýchodní Asii, žije od roku 2010 v Mnichově.

Tím, že jeho děti navštěvují mnichovskou Českou školu bez hranic, začal podporovat sdružení aktivně. V předvánočním čase spoluorganizuje a hraje na kytaru při vánočním zpívání koled. Od konce roku 2020 je členem předsednictva a má na starosti finance sdružení.

„Jsem rád, že můžu podporovat českou kulturu, českou školu a výuku českého jazyka tady v Mnichově. Teprve jako rodič jsem ocenil skvělou práci původního vedení školy a všech učitelek. Škola dává dětem obrovskou hodnotu, kterou vnímáme my jako rodiče a děti samy v budoucnu ocení. Kromě výuky se děti mohou setkávat a zjistit, že nejsou jediné, kdo v Mnichově mluví česky.“

Michaela Pilárová: učitelka 1. třídy, školkových skupinek, logopedické konzultace, administrativní výpomoc

Michaela je studentkou 5. ročníku oboru: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Už od malička chtěla být podle vzoru svého dědečka učitelkou, a to se jí začíná plnit. Práce s dětmi pro ni není nic nového. Má již bohaté zkušenosti s hlídáním a doučováním dětí v českém prostředí.

V České škole bez hranic Mnichov působila od září 2024 do března 2025 jako praktikanta programu Erasmus + a následně na škole zůstala jako kmenová učitelka. Ráda zde čerpá nové zkušenosti a zároveň pomáhá dětem v jejich rozvoji.

Martina Burri – učitelka 2. třídy

Martina Burri

Martina vystudovala pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, potom učila dva roky na základní škole jako třídní učitelka 2.-4. třídy. Následně odešla do Bavorska a vystudovala na Bayreuthské univerzitě učitelství pro 1. stupeň, a absolvovala tedy v Bavorsku i všechna školní praktika. Nakonec jsem se ale rozhodla pro jinou kariéru a dnes pracuje u BMW v logistice.

Moc se jí líbí práce s dětmi, už od dětství si ráda hrála na paní učitelku. V ČŠBH obdivuju rodiče, obdivuju děti a obdivuju paní učitelky. Ví, že je to náročné na organizaci, na přípravy, na učení, na energii. Ráda vytváří různé didaktické hry a materiály. Vymýšlí si hravý způsob, aby se děti naučily co nejvíc.

Daniela Černá – učitelka 3. třídy

Olga Jiránková – učitelka 4. třídy

Olga Jiránková

Olga studovala učitelství českého a německého jazyka pro střední školy na Pedagogické  fakultě Západočeské univerzity v  Plzni. V České škole bez hranic Mnichov působí od jejího založení  roku 2009. Učila ročníky od druhé do sedmé třídy.  Nejčastěji  a nejraději však třetí a čtvrtou třídu. K výuce čtvrté třídy patří i dějepis a zeměpis České republiky.

Snaží se, aby se děti naučily co nejvíce v hodinách. Často se věnuje procvičování a opakování, které zpestřuje jednoduchými, ale zajímavými aktivitami. Nesmí chybět motivace, ať už formou pochvaly, či sluníčka do žákovské knížky. Nejvíce ji těší, když děti dostanou dobré známky, mají z nich radost a něco si zapamatují. 

Zajímavá práce s dětmi a výborný kolektiv jsou hlavní důvody, proč v této škole působí už přes 10 let. Česká škola bez hranic je pro ni příjemnou a kreativní změnou po pracovním týdnu a takovým malým ostrovem češtiny v německém moři.  Ve svém volném čase chodí ráda do hor, lyžuje, chodí běhat a cestuje.

Lucie Bäumler Stinglová – učitelka 4. třídy

Lucie Bäumler Stinglová

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Dále absolvovala dvouletý vzdělávací program Studium speciální pedagogiky pod záštitou Vysoké školy evropských a regionálních studií,  České Budějovice.

Od roku 2000 dva roky pracovala jako vychovatelka v družině + dobírala hodiny na ZŠ (pracovní činnosti, VV, Prvouka). Nástupem na VŠ začala pracovat jako učitelka na 1. stupni ZŠ (1. až 5. ročník). Do Německa přišla v září 2012. Nejprve pracovala jako vychovatelka v Mittagsbetreuung a poté nastoupila do školky, kde působí dodnes.

Je vděčná, že může být součástí týmu ČŠBH a nadále dělat práci, která ji baví a naplňuje. Při výuce se snaží navodit přátelskou atmosféru, individuální přístup a motivovat děti tak, aby pro ně sobotní učení nebylo mučení 😊 Řídí se mottem: „Opakování je matka moudrosti“.

Silvie Šmardová – učitelka 5. třídy

Kamila Novotná – učitelka 6. třídy

Kamila Novotná
Kamila Novotná

Kamila pochází ze Svitav, vystudovala českou filologii a andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Učí v ČŠBH pátým rokem, kromě toho se věnuje výuce češtiny jako cizího jazyka v ČC Mnichov, VHS Olching i privátně. Je také zaměstnaná v Ackermann-Gemeinde, jejímž cílem je péče o česko-německé vztahy.

ČŠBH je pro ni radostí a spatřuje v této práci velký smysl – jak osobní, tak samozřejmě pro děti. Koncept výuky vždy zakládá na celoroční hře, jejíž obsah se prolíná do každé jednotlivé hodiny a na konci se uzavře v celek. Trvá na znalostech, ale snaží se maximálně o to, aby se je děti učily hravě a s radostí. Zkrátka – „náročně, ale hravě“ 🙂 .

Radka Bubová – učitelka 7. třídy

Veronika Firbachová – učitelka 8. třídy

Veronika Firbachová

Veronika vystudovala bohemistiku a interkulturní komunikaci na LMU v Mnichově. K učení češtiny se dostala již za studentských let jako lektorka jazykové školy Berlitz v Praze. V současnosti pracuje na Generálním konzulátě ČR.

V ČSBH je pro ni rezervována 5. třída, která je náročná především tím, že děti v bavorském školním systému přecházejí na vyšší stupeň s větším objemem učiva a musí se na tuto změnu nejprve aklimatizovat.

Své působení v ČSBH vnímá jako podporu rodičů v jejich snažení vychovat děti dvojjazyčně.

Radana Dielmann – učitelka literatury, dějepisu, zeměpisu na 2. stupni

Radana Dielmann

Radana vystudovala češtinu, germanistiku a muzikologii a žije od roku 2004 v Bavorsku. Učí češtinu na katedře slavistiky v Mnichově, vede soukromé kurzy češtiny a je členkou několika spolků s bohemistickým zaměřením (GfB, AUČCJ, ČŠBH).

O učení češtiny říká: „Je to běh na dlouhé tratě, proto jako svůj nejdůležitější úkol vnímám podporu a neustálé živení motivace žáků. Pestré vyučovací metody a zajímavé materiály mi na této cestě pomáhají. Především se ale ve výuce snažím o příjemnou atmosféru, aby jiskřička zájmu o náš krásný jazyk a zemi přeskočila a zapálení vydrželo co nejdéle.

Kateřina Shadford – učitelka předškolních dětí

Kateřina Shadford

Katka vystudovala Fakultu sociálních věd univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia nejdřív pracovně zakotvila v Cambridge ve Velké Británii, pak zpět v ČR a na podzim roku 2021 ji osud zavál do Mnichova. Českou školu bez hranic objevila již při dřívějších návštěvách Mnichova. Po trvalém přestěhování do Německa začaly její děti navštěvovat skupinky předškoláků. Od podzimu 2022 se jí naskytla příležitost vypomáhat v pondělní  „Češtince“ (mladší předškoláci), od ledna 2023 skupinku společně se Šárkou Schmid vede.

Strukturovaná práce s dětmi je pro ni zajímavou a novou zkušeností, inspiraci čerpá především ze zkušeností z letních dětských táborů, kam jezdila jako oddílová vedoucí. Baví ji vymýšlet témata a aktivity na jednotlivé hodiny i způsoby, jak nejlépe komunikovat s dětmi, které umí česky jen pasivně. Slyšet od nich každé nové české slovíčko je pak velkým zadostiučiněním a motivací.

Šárka Schmid – učitelka předškolních dětí

Šárka Schmid

Vystudovala v roce 2005 učitelství němčiny pro základní školy na ÚJEPU v Ústí nad Labem a v roce 2007 si na Masarykově univerzitě v Brně rozšířila aprobaci na střední školy. V letech 2018-2019 absolvovala semináře jazykové animace od Tandemu. Chtěla se převážně věnovat vzdělávání dospělých, ale osud tomu dal jinak a od roku 2007 žije v Mnichově a pracuje zde pro jednu mezinárodní firmu se zaměřením na agrární sektor v různých pracovních pozicích.

Učit český jazyk školkové děti je pro ni nová zkušenost a spolu se svou pětiletou holčičkou se staly v roce 2021/22 novými členkami týmu „Češtinky“.

Jana Pospíšil – učitelka předškolních dětí

Jana Pospíšil

Jana vystudovala učitelství pro střední školy a gymnázia na filozofické fakultě Slezské univerzity v Opavě, následně pak nástavbové studium na LMU v Mnichově, kde od roku 2004 žije. Do České školy bez hranic se nejprve dostala jako maminka tří dětí, nyní vede středeční skupinku předškoláků.

‚,Možnost navštěvovat Českou školu v Mnichově byla a je pro moje děti velkým přínosem a zároveň výbornou příležitostí účastnit se zajímavých aktivit v česky mluvícím kolektivu. Práce s dětmi vyrůstajícími ve dvoj- a vícejazyčném prostředí mě moc baví. Velkou motivací pro mne je sledovat jazykové pokroky dětí a také jejich radost z našich společných setkání.‘‘

Zuzana Homburg – učitelka batolecí skupiny Mrňata

Tereza Klimešová – učitelka batolecí skupiny Mrňata

Anna Paap – vedoucí dramatického kroužku, webmasterka, podpora vedení

Anna Paap

Anička studovala bohemistiku a německé překladatelství na Univerzitě Karlově a lingvistiku na FU v Berlíně. K učení češtiny se dostala prvně na ročním studijním pobytu v Paříži, kde pracovala v ČŠBH Paříž, při magisterském studiu pokračovala i ve výuce v ČŠBH Berlín.

V současné době se vedle výpomoci v ČŠBH Mnichov a výuky češtiny v Českém centru Mnichov věnuje motivaci a podpoře českých rodičů žijících v zahraničí prostřednictvím svého blogu annapaap.cz. Chce přispět k osvětě o bilingvismu a k rozvoji češtiny a čtenářství u rodin v zahraničí. Přednáší o češtině v zahraničí na FFUK i na českých školách po světě. Věnuje se vývoji materiálů a učebnic přizpůsobených dětem v zahraničí.

BÝVALÉ UČITELKY A SPOLUPRACOVNICE

Markéta Hájková – učitelka školkové skupinky a 3.-5. třídy, 2016-2023

Markéta Hájková

Markéta vystudovala učitelství matematiky a pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze. K výuce češtiny se dostala jako maminka čtyř dětí účastnících se setkávání předškolních dětí v ČŠBH Mnichov.

V ČŠBH vidí také potenciál pro rodiče, kteří se snaží svým dětem v německém prostředí přiblížit rodný jazyk a sami si mohou připadat trochu ztracení. V dětech by ráda bezprostředně a hravě probouzela lásku k českému jazyku.

Magdalena Marešováučitelka v letech 2018-2021

Magda Marešová

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ + AJ. Učit začala už na VŠ, má tedy několikaletou praxi a může říct, že je pro ni práce opravdu koníčkem. Do Německa přišla teprve v září 2017 a je opravdu vděčná za příležitost být součástí ČŠBH a dělat i tady práci, která ji baví.

Výuka ČJ v ČŠBH je pro ni velkou výzvou – podat dětem učivo tak, aby si z hodin odnesly co nejvíce, ale také aby je vyučování bavilo a vnitřně motivovalo. Zkrátka, aby samy chtěly češtinu poznávat…

Šárka Gehlertučitelka předškolních dětí 2021-22

Šárka Gehlert

Vystudovala učitelství německého jazyka a pedagogiku pro základní a střední školy na Univerzitě v Pardubicích. Dále vystudovala učitelství pro základní školy na Univerzitě Augsburg. Je lektorkou němčiny jak pro děti, tak pro dospělé. Intenzivně se věnuje vzdělání předškolních dětí a výukovému programu Kikus pro děti ve věku 3-10 let.

V Mnichově žije od roku 2006, je učitelkou prvního stupně základní školy. Doučuje matematiku a věnuje se také dětem s dyskalkulií.

Se svým synem se snaží udržovat čestinu a vyučování češtiny předškolních dětí je pro ni nová výzva, jak přiblížit a předat rodný jazyk dětem žijících v zahraničí.

Kristýna Bartoš – učitelka předškolních dětí 2021-22

Kristýna Bartoš

Kristýna studovala mezinárodní studia na UK v Praze, pracovala v ČT24, učila se v rozhlasové škole v Nantes (Francie), ale nakonec se zamilovala do nejpomalejšího média – knih. Pár jich redigovala a vydala. Vystudovala také Kreativní pedagogiku na DAMU v Praze. Se svými dětmi absolvovala čtenářská setkání v městské knihovně v Princetonu (USA).

Ač se od malička učila cizí jazyky a strávila dost času v zahraničí, češtinu hájí a miluje. Má dvě děti, jedno se narodilo v Čechách, druhé v Mnichově. Když jí začaly odpovídat německy, nejdřív jí zatrnulo a pak se rozhodla, že se jim pokusí předat svou lásku k češtině a ke knížkám, ideálně dohromady. A to je její cíl i v předškolní skupince ČŠBH. Ráda česky čte, vypráví, zpívá a hraje si. 

Michaela Klinderová – učitelka 1. třídy 2022

Vystudovala obor Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dále absolvovala akreditované kurzy Ministerstva školství: Vychovatelka a Pedagog volného času.

V oboru Psychologie se zabývá formami eliminace šikany u dětí na ZŠ. Po ukončení bakalářského studia pracovala 4 roky u Obvodního soudu pro Prahu 3 jako Personalistka.

Z důvodů stěhování nastoupila jako pedagogický pracovník na ZŠ Šestajovice (Vychovatelka, Učitelka 1. stupně), kde strávila 2 roky. Nyní na rodičovské dovolené má na starosti chod domácnosti a 2 krásné děti. Nicméně se velmi těší zpět do práce a ČŠBH jí umožňuje o sobotách trávit čas s dětmi způsobem, který ji naplňuje a obohacuje. 

Moc se na své žáky a soboty s nimi těší!