Přihláška

Přihláška do České školy bez hranic v Mnichově na školní rok 2023/2024

Během února 2023 můžou nechat svoje děti zapsat do první třídy na příští školní rok členové spolku (členové předškolní skupinky, rodiče, co už mají ve škole sourozence, atp.).

Pro externí zájemce otevíráme přihlášky 1. března 2023. Do školy je možné přihlásit se do 30. června 2023. Přihlášky přijímáme v pořadí, ve kterém přichází, až do naplnění kapacity.

Školní třídy budou otevřeny v případě dostatečného počtu žáků.

Do 1. třídy budou přijímáni žáci, kteří ve školním roce 2023/2024 nastupují paralelně do německé 1. třídy. V případě volné kapacity lze učinit výjimku. Do vyšších ročníků bude dítě přijato na základě předložení vysvědčení o ukončení předcházejícího ročníku, nebo po absolvování přijímacího testu ze znalostí předchozího ročníku. Termín bude upřesněn.

Přihláška na aktuální rok je zde ke stažení od února. Pokud však nejste členem spolku, můžeme vaši přihlášku přijmout nejdříve 1. března (dříve zaslané přihlášky nebudou zohledněny). Vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail mnichov@csbh.cz.