Školní výuka

Výuka se obsahově řídí Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR pro 1.-9. třídu. Žáci jsou vzděláváni v oborech český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis České republiky.

Vyučování probíhá v prostorách Českého centra, Prinzregentenstr. 7, 80538 v Mnichově.

Termíny výuky ve školním roce 2023-24:

Podrobný přehled:

Termíny se za současného stavu mohou změnit podle aktuálních nařízení. O změnách vás budeme informovat.

1.-5. třída mají ve školním roce 28 sobotních vyučování od 9:25 do 13:15 a k tomu 8 odpoledních vyučování od 13:30 do 15:45

6.-8. třída: 23 sobot 7:55-9:25 dle dohody s učitelem, k tomu 11 sobot 9:25-13:15

Povinnosti služby najdete shrnuté v tomto dokumentu. V případě nejasností se obraťte na koordinátorku služeb Janu Kratochvílovou: janakratochvil@gmail.com .