Přihláška

Přihláška do České školy bez hranic v Mnichově na školní rok 2020/2021

V PRVNÍ TŘÍDĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 UŽ NEZBÝVÁ ŽÁDNÉ VOLNÉ MÍSTO.

20. února 2020 otevíráme přihlášky na příští školní rok 2020/2021. Do školy je možné se přihlásit do neděle 30. června 2020.

Přihlášky přijímáme v pořadí, ve kterém přichází, až do naplnění kapacity. Přednostně budou přijaty děti, jejichž rodiče jsou členy spolku Česká škola bez hranic – Tschechische Schule ohne Grenzen e.V.

Školní třídy budou otevřeny v případě dostatečného počtu žáků.

Do 1. třidy budou přijímáni žáci, kteří ve školním roce 2020/2021 nastupují paralelně do německé 1. třídy. V případě volné kapacity lze učinit výjimku. Do vyšších ročníků bude dítě přijato na základě předložení vysvědčení o ukončení předcházejícího ročníku, nebo po absolvování přijímacího testu ze znalostí předchozího ročníku. Termín bude upřesněn.

Přihláška viz níže. Vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail mnichov@csbh.cz.