Přihláška

Přihláška do České školy bez hranic v Mnichově na školní rok 2021/2022

Upozorňujeme, že kapacita 1. třídy pro školní rok 2021/2022 byla naplněna. V současné chvíli je tak pouze možné nechat se zapsat na čekací listinu. —

Během února 2021 můžou nechat svoje děti zapsat do první třídy na příští školní rok členové spolku (členové předškolní skupinky, rodiče, co už mají ve škole sourozence, atp.).

Pro externí zájemce otevíráme přihlášky 1. března 2021. Do školy je možné přihlásit se do 30. června 2021. Přihlášky přijímáme v pořadí, ve kterém přichází, až do naplnění kapacity.

Školní třídy budou otevřeny v případě dostatečného počtu žáků.

Do 1. třídy budou přijímáni žáci, kteří ve školním roce 2021/2022 nastupují paralelně do německé 1. třídy. V případě volné kapacity lze učinit výjimku. Do vyšších ročníků bude dítě přijato na základě předložení vysvědčení o ukončení předcházejícího ročníku, nebo po absolvování přijímacího testu ze znalostí předchozího ročníku. Termín bude upřesněn.

Přihláška na aktuální rok je zde ke stažení od 1. února. Pokud však nejste členem spolku, můžeme vaši přihlášku přijmout nejdříve 1. března (dříve zaslané přihlášky nebudou zohledněny). Vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail mnichov@csbh.cz.