Tým

Sandra Vápeníková – ředitelka školy, 1. předsedkyně představenstva spolku, učitelka 5. třídy

Barbora Hildebrandt – organizátorka předškolní skupinky, 2. předsedkyně představenstva spolku

Barbora Hildebrandt

S týmem skvělých učitelů se stará o běh předškolní skupinky.

Její dcery vyrůstají v trojjazyčném prostředí a jejím cílem je, aby si dcery při životě Německu osvojily český jazyk a kulturu co nejlépe. Tak, aby se nejen domluvily se svými prarodiči, ale byly sebevědomé v komunikaci s kýmkoli, a rády se do Čech vracely.

Dle jejího názoru aktivita ČŠBH v Mnichově ji i další rodiny na této cestě skvěle doprovází.

Petr Klement – člen předsednictva, pokladník

Petr Klement

Petr pochází z Vyškova. Na gymnáziu se účastnil česko-německých a mezinárodních setkání mládeže. V roce 1995 byl zakládajícím členem sdružení Lávka, které později vedl a sám tyto česko-německé a mezinárodní setkání organizoval. Po studiu civilního oboru ekonomie na Vysoké vojenské škole ve Vyškově, práci pro mezinárodní telekomunikační společnosti a ročním cestování po Novém Zélandu, Taiwanu a Jihovýchodní Asii, žije od roku 2010 v Mnichově.

Tím, že jeho děti navštěvují mnichovskou Českou školu bez hranic, začal podporovat sdružení aktivně. V předvánočním čase spoluorganizuje a hraje na kytaru při vánočním zpívání koled. Od konce roku 2020 je členem předsednictva a má na starosti finance sdružení.

„Jsem rád, že můžu podporovat českou kulturu, českou školu a výuku českého jazyka tady v Mnichově. Teprve jako rodič jsem ocenil skvělou práci původního vedení školy a všech učitelek. Škola dává dětem obrovskou hodnotu, kterou vnímáme my jako rodiče a děti samy v budoucnu ocení. Kromě výuky se děti mohou setkávat a zjistit, že nejsou jediné, kdo v Mnichově mluví česky.“

Michaela Klinderová – učitelka 1. třídy

Vystudovala obor Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dále absolvovala akreditované kurzy Ministerstva školství: Vychovatelka a Pedagog volného času.

V oboru Psychologie se zabývá formami eliminace šikany u dětí na ZŠ. Po ukončení bakalářského studia pracovala 4 roky u Obvodního soudu pro Prahu 3 jako Personalistka.

Z důvodů stěhování nastoupila jako pedagogický pracovník na ZŠ Šestajovice (Vychovatelka, Učitelka 1. stupně), kde strávila 2 roky. Nyní na rodičovské dovolené má na starosti chod domácnosti a 2 krásné děti. Nicméně se velmi těší zpět do práce a ČŠBH jí umožňuje o sobotách trávit čas s dětmi způsobem, který ji naplňuje a obohacuje. 

Moc se na své žáky a soboty s nimi těší!

Lucie Bäumler Stinglová – učitelka 2. třídy

Lucie Bäumler Stinglová

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Dále absolvovala dvouletý vzdělávací program Studium speciální pedagogiky pod záštitou Vysoké školy evropských a regionálních studií,  České Budějovice.

Od roku 2000 dva roky pracovala jako vychovatelka v družině + dobírala hodiny na ZŠ (pracovní činnosti, VV, Prvouka). Nástupem na VŠ začala pracovat jako učitelka na 1. stupni ZŠ (1. až 5. ročník). Do Německa přišla v září 2012. Nejprve pracovala jako vychovatelka v Mittagsbetreuung a poté nastoupila do školky, kde působí dodnes.

Je vděčná, že může být součástí týmu ČŠBH a nadále dělat práci, která ji baví a naplňuje. Při výuce se snaží navodit přátelskou atmosféru, individuální přístup a motivovat děti tak, aby pro ně sobotní učení nebylo mučení 😊 Řídí se mottem: „Opakování je matka moudrosti“.

Daniela Černá – učitelka 3. třídy

Markéta Hájková – učitelka 4. třídy

Markéta Hájková

Markéta vystudovala učitelství matematiky a pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze. K výuce češtiny se dostala jako maminka čtyř dětí účastnících se setkávání předškolních dětí v ČŠBH Mnichov.

V ČŠBH vidí také potenciál pro rodiče, kteří se snaží svým dětem v německém prostředí přiblížit rodný jazyk a sami si mohou připadat trochu ztracení. V dětech by ráda bezprostředně a hravě probouzela lásku k českému jazyku.

Olga Jiránková – učitelka 5. třídy

Olga Jiránková

Olga studovala učitelství českého a německého jazyka pro střední školy na Pedagogické  fakultě Západočeské univerzity v  Plzni. V České škole bez hranic Mnichov působí od jejího založení  roku 2009. Učila ročníky od druhé do sedmé třídy.  Nejčastěji  a nejraději však třetí a čtvrtou třídu. K výuce čtvrté třídy patří i dějepis a zeměpis České republiky.

Snaží se, aby se děti naučily co nejvíce v hodinách. Často se věnuje procvičování a opakování, které zpestřuje jednoduchými, ale zajímavými aktivitami. Nesmí chybět motivace, ať už formou pochvaly, či sluníčka do žákovské knížky. Nejvíce ji těší, když děti dostanou dobré známky, mají z nich radost a něco si zapamatují. 

Zajímavá práce s dětmi a výborný kolektiv jsou hlavní důvody, proč v této škole působí už přes 10 let. Česká škola bez hranic je pro ni příjemnou a kreativní změnou po pracovním týdnu a takovým malým ostrovem češtiny v německém moři.  Ve svém volném čase chodí ráda do hor, lyžuje, chodí běhat a cestuje.

Radka Bubová – učitelka 6. třídy

Veronika Firbachová – učitelka 7. třídy

Veronika Firbachová

Veronika vystudovala bohemistiku a interkulturní komunikaci na LMU v Mnichově. K učení češtiny se dostala již za studentských let jako lektorka jazykové školy Berlitz v Praze. V současnosti pracuje na Generálním konzulátě ČR.

V ČSBH je pro ni rezervována 5. třída, která je náročná především tím, že děti v bavorském školním systému přecházejí na vyšší stupeň s větším objemem učiva a musí se na tuto změnu nejprve aklimatizovat.

Své působení v ČSBH vnímá jako podporu rodičů v jejich snažení vychovat děti dvojjazyčně.

Kamila Novotná – učitelka 9. třídy

Kamila Novotná
Kamila Novotná

Kamila pochází ze Svitav, vystudovala českou filologii a andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Učí v ČŠBH pátým rokem, kromě toho se věnuje výuce češtiny jako cizího jazyka v ČC Mnichov, VHS Olching i privátně. Je také zaměstnaná v Ackermann-Gemeinde, jejímž cílem je péče o česko-německé vztahy.

ČŠBH je pro ni radostí a spatřuje v této práci velký smysl – jak osobní, tak samozřejmě pro děti. Koncept výuky vždy zakládá na celoroční hře, jejíž obsah se prolíná do každé jednotlivé hodiny a na konci se uzavře v celek. Trvá na znalostech, ale snaží se maximálně o to, aby se je děti učily hravě a s radostí. Zkrátka – „náročně, ale hravě“ 🙂 .

Radana Dielmann – učitelka literatury, dějepisu, zeměpisu na 2. stupni

Radana Dielmann

Radana vystudovala češtinu, germanistiku a muzikologii a žije od roku 2004 v Bavorsku. Učí češtinu na katedře slavistiky v Mnichově, vede soukromé kurzy češtiny a je členkou několika spolků s bohemistickým zaměřením (GfB, AUČCJ, ČŠBH).

O učení češtiny říká: „Je to běh na dlouhé tratě, proto jako svůj nejdůležitější úkol vnímám podporu a neustálé živení motivace žáků. Pestré vyučovací metody a zajímavé materiály mi na této cestě pomáhají. Především se ale ve výuce snažím o příjemnou atmosféru, aby jiskřička zájmu o náš krásný jazyk a zemi přeskočila a zapálení vydrželo co nejdéle.

Šárka Schmid – učitelka předškolních dětí

Šárka Schmid

Vystudovala v roce 2005 učitelství němčiny pro základní školy na ÚJEPU v Ústí nad Labem a v roce 2007 si na Masarykově univerzitě v Brně rozšířila aprobaci na střední školy. V letech 2018-2019 absolvovala semináře jazykové animace od Tandemu. Chtěla se převážně věnovat vzdělávání dospělých, ale osud tomu dal jinak a od roku 2007 žije v Mnichově a pracuje zde pro jednu mezinárodní firmu se zaměřením na agrární sektor v různých pracovních pozicích.

Učit český jazyk školkové děti je pro ni nová zkušenost a spolu se svou pětiletou holčičkou se staly v roce 2021/22 novými členkami týmu „Češtinky“.

Jana Pospíšilová – učitelka předškolních dětí

Jana Pospíšilová

Jana vystudovala učitelství pro střední školy a gymnázia na filozofické fakultě Slezské univerzity v Opavě, následně pak nástavbové studium na LMU v Mnichově, kde od roku 2004 žije. Do České školy bez hranic se nejprve dostala jako maminka tří dětí, nyní vede středeční skupinku předškoláků.

‚,Možnost navštěvovat Českou školu v Mnichově byla a je pro moje děti velkým přínosem a zároveň výbornou příležitostí účastnit se zajímavých aktivit v česky mluvícím kolektivu. Práce s dětmi vyrůstajícími ve dvoj- a vícejazyčném prostředí mě moc baví. Velkou motivací pro mne je sledovat jazykové pokroky dětí a také jejich radost z našich společných setkání.‘‘

Anna Paap – webmasterka, vedoucí dramatického kroužku

Anna Paap

Anička studovala bohemistiku a německé překladatelství na Univerzitě Karlově a lingvistiku na FU v Berlíně. K učení češtiny se dostala prvně na ročním studijním pobytu v Paříži, kde pracovala v ČŠBH Paříž, při magisterském studiu pokračovala i ve výuce v ČŠBH Berlín.

V současné době se vedle výpomoci v ČŠBH Mnichov a výuky češtiny v Českém centru Mnichov věnuje motivaci a podpoře českých rodičů žijících v zahraničí prostřednictvím svého blogu annapaap.cz. Chce přispět k osvětě o bilingvismu a k rozvoji češtiny a čtenářství u rodin v zahraničí. Pracuje také jako kulturní referentka pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera.

BÝVALÉ UČITELKY A SPOLUPRACOVNICE

Magdalena Marešováučitelka v letech 2018-2021

Magda Marešová

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ + AJ. Učit začala už na VŠ, má tedy několikaletou praxi a může říct, že je pro ni práce opravdu koníčkem. Do Německa přišla teprve v září 2017 a je opravdu vděčná za příležitost být součástí ČŠBH a dělat i tady práci, která ji baví.

Výuka ČJ v ČŠBH je pro ni velkou výzvou – podat dětem učivo tak, aby si z hodin odnesly co nejvíce, ale také aby je vyučování bavilo a vnitřně motivovalo. Zkrátka, aby samy chtěly češtinu poznávat…

Šárka Gehlertučitelka předškolních dětí 2021-22

Šárka Gehlert

Vystudovala učitelství německého jazyka a pedagogiku pro základní a střední školy na Univerzitě v Pardubicích. Dále vystudovala učitelství pro základní školy na Univerzitě Augsburg. Je lektorkou němčiny jak pro děti, tak pro dospělé. Intenzivně se věnuje vzdělání předškolních dětí a výukovému programu Kikus pro děti ve věku 3-10 let.

V Mnichově žije od roku 2006, je učitelkou prvního stupně základní školy. Doučuje matematiku a věnuje se také dětem s dyskalkulií.

Se svým synem se snaží udržovat čestinu a vyučování češtiny předškolních dětí je pro ni nová výzva, jak přiblížit a předat rodný jazyk dětem žijících v zahraničí.

Kristýna Bartoš – učitelka předškolních dětí 2021-22

Kristýna Bartoš

Kristýna studovala mezinárodní studia na UK v Praze, pracovala v ČT24, učila se v rozhlasové škole v Nantes (Francie), ale nakonec se zamilovala do nejpomalejšího média – knih. Pár jich redigovala a vydala. Vystudovala také Kreativní pedagogiku na DAMU v Praze. Se svými dětmi absolvovala čtenářská setkání v městské knihovně v Princetonu (USA).

Ač se od malička učila cizí jazyky a strávila dost času v zahraničí, češtinu hájí a miluje. Má dvě děti, jedno se narodilo v Čechách, druhé v Mnichově. Když jí začaly odpovídat německy, nejdřív jí zatrnulo a pak se rozhodla, že se jim pokusí předat svou lásku k češtině a ke knížkám, ideálně dohromady. A to je její cíl i v předškolní skupince ČŠBH. Ráda česky čte, vypráví, zpívá a hraje si.