Tým

Sandra Vápeníková – ředitelka školy, 1. předsedkyně představenstva spolku

Barbora Hildebrandt – organizátorka předškolní skupinky, 2. předsedkyně představenstva spolku

Barbora Hildebrandt

S týmem skvělých učitelů se stará o běh předškolní skupinky.

Její dcery vyrůstají v trojjazyčném prostředí a jejím cílem je, aby si dcery při životě Německu osvojily český jazyk a kulturu co nejlépe. Tak, aby se nejen domluvily se svými prarodiči, ale byly sebevědomé v komunikaci s kýmkoli, a rády se do Čech vracely.

Dle jejího názoru aktivita ČŠBH v Mnichově ji i další rodiny na této cestě skvěle doprovází.

Kamila Novotná – učitelka 1. a 7. třídy

Kamila Novotná
Kamila Novotná

Kamila pochází ze Svitav, vystudovala českou filologii a andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Učí v ČŠBH pátým rokem, kromě toho se věnuje výuce češtiny jako cizího jazyka v ČC Mnichov, VHS Olching i privátně. Je také zaměstnaná v Ackermann-Gemeinde, jejímž cílem je péče o česko-německé vztahy.

ČŠBH je pro ni radostí a spatřuje v této práci velký smysl – jak osobní, tak samozřejmě pro děti. Koncept výuky vždy zakládá na celoroční hře, jejíž obsah se prolíná do každé jednotlivé hodiny a na konci se uzavře v celek. Trvá na znalostech, ale snaží se maximálně o to, aby se je děti učily hravě a s radostí. Zkrátka – „náročně, ale hravě“ 🙂 .

Magdalena Marešováučitelka 2. a 6. třídy

Magda Marešová

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ + AJ. Učit začala už na VŠ, má tedy několikaletou praxi a může říct, že je pro ni práce opravdu koníčkem. Do Německa přišla teprve v září 2017 a je opravdu vděčná za příležitost být součástí ČŠBH a dělat i tady práci, která ji baví.

Výuka ČJ v ČŠBH je pro ni velkou výzvou – podat dětem učivo tak, aby si z hodin odnesly co nejvíce, ale také aby je vyučování bavilo a vnitřně motivovalo. Zkrátka, aby samy chtěly češtinu poznávat…

Olga Jiránková – učitelka 3. třídy

Olga Jiránková

Olga studovala učitelství českého a německého jazyka pro střední školy na Pedagogické  fakultě Západočeské univerzity v  Plzni. V České škole bez hranic Mnichov působí od jejího založení  roku 2009. Učila ročníky od druhé do sedmé třídy.  Nejčastěji  a nejraději však třetí a čtvrtou třídu. K výuce čtvrté třídy patří i dějepis a zeměpis České republiky.

Snaží se, aby se děti naučily co nejvíce v hodinách. Často se věnuje procvičování a opakování, které zpestřuje jednoduchými, ale zajímavými aktivitami. Nesmí chybět motivace, ať už formou pochvaly, či sluníčka do žákovské knížky. Nejvíce ji těší, když děti dostanou dobré známky, mají z nich radost a něco si zapamatují. 

Zajímavá práce s dětmi a výborný kolektiv jsou hlavní důvody, proč v této škole působí už přes 10 let. Česká škola bez hranic je pro ni příjemnou a kreativní změnou po pracovním týdnu a takovým malým ostrovem češtiny v německém moři.  Ve svém volném čase chodí ráda do hor, lyžuje, chodí běhat a cestuje.

Lucie Bäumler Stinglová – učitelka 4. třídy

Lucie Bäumler Stinglová

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Dále absolvovala dvouletý vzdělávací program Studium speciální pedagogiky pod záštitou Vysoké školy evropských a regionálních studií,  České Budějovice.

Od roku 2000 dva roky pracovala jako vychovatelka v družině + dobírala hodiny na ZŠ (pracovní činnosti, VV, Prvouka). Nástupem na VŠ začala pracovat jako učitelka na 1. stupni ZŠ (1. až 5. ročník). Do Německa přišla v září 2012. Nejprve pracovala jako vychovatelka v Mittagsbetreuung a poté nastoupila do školky, kde působí dodnes.

Je vděčná, že může být součástí týmu ČŠBH a nadále dělat práci, která ji baví a naplňuje. Při výuce se snaží navodit přátelskou atmosféru, individuální přístup a motivovat děti tak, aby pro ně sobotní učení nebylo mučení 😊 Řídí se mottem: „Opakování je matka moudrosti“.

Veronika Firbachová – učitelka 5. třídy

Veronika vystudovala bohemistiku a interkulturní komunikaci na LMU v Mnichově. K učení češtiny se dostala již za studentských let jako lektorka jazykové školy Berlitz v Praze. V současnosti pracuje na Generálním konzulátě ČR.

V ČSBH je pro ni rezervována 5. třída, která je náročná především tím, že děti v bavorském školním systému přecházejí na vyšší stupeň s větším objemem učiva a musí se na tuto změnu nejprve aklimatizovat.

Své působení v ČSBH vnímá jako podporu rodičů v jejich snažení vychovat děti dvojjazyčně.

Radka Bubová – učitelka 8. třídy

Anna Paap – učitelka 9. třídy a předškolních dětí, webmasterka

Anna Paap

Anička studovala bohemistiku a německé překladatelství na Univerzitě Karlově a lingvistiku na FU v Berlíně. K učení češtiny se dostala prvně na ročním studijním pobytu v Paříži, kde pracovala v ČŠBH Paříž, při magisterském studiu pokračovala i ve výuce v ČŠBH Berlín.

V současné době se vedle výuky češtiny v ČŠBH Mnichov a v Českém centru Mnichov věnuje motivaci a podpoře českých rodičů žijících v zahraničí prostřednictvím svého blogu annapaap.cz. Chce přispět k osvětě o bilingvismu a k rozvoji češtiny a čtenářství u rodin v zahraničí.

Radana Dielmann – učitelka literatury, dějepisu, zeměpisu na 2. stupni

Radana Dielmann

Radana vystudovala češtinu, germanistiku a muzikologii a žije od roku 2004 v Bavorsku. Učí češtinu na katedře slavistiky v Mnichově, vede soukromé kurzy češtiny a je členkou několika spolků s bohemistickým zaměřením (GfB, AUČCJ, ČŠBH).

O učení češtiny říká: „Je to běh na dlouhé tratě, proto jako svůj nejdůležitější úkol vnímám podporu a neustálé živení motivace žáků. Pestré vyučovací metody a zajímavé materiály mi na této cestě pomáhají. Především se ale ve výuce snažím o příjemnou atmosféru, aby jiskřička zájmu o náš krásný jazyk a zemi přeskočila a zapálení vydrželo co nejdéle.

Markéta Hájková – učitelka předškolních dětí

Markéta Hájková

Markéta vystudovala učitelství matematiky a pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze. K výuce češtiny se dostala jako maminka čtyř dětí účastnící se setkávání předškolních dětí v ČŠBH Mnichov.

V ČŠBH vidí také potenciál pro rodiče, kteří se snaží svým dětem v německém prostředí přiblížit rodný jazyk a sami si mohou připadat trochu ztracení. V dětech by ráda bezprostředně a hravě probouzela lásku k českému jazyku.