Přihláška a zápis

Přihláška do České školy bez hranic v Mnichově na školní rok 2021/2022 bude ke stažení od 1. března 2021.

Do školy bude možné přihlášení do neděle 30. června 2021.

Přihlášky přijímáme v pořadí, ve kterém přichází, až do naplnění kapacity. Děti, jejichž rodiče jsou členy spolku Česká škola bez hranic – Tschechische Schule ohne Grenzen e.V. a navštěvují předškolní skupinku, budou mít možnost přihlásit děti přednostně od 1. února do 28. února 2021.

Setkání nových žáků s vedením školy se uskuteční v sobotu 10. července 2021 a pro budoucí nové žáky a jejich rodiče je povinné.

Školní třídy budou otevřeny v případě dostatečného počtu žáků.

Do 1. třídy budou přijímáni žáci, kteří ve školním roce 2021/2022 nastupují paralelně do německé 1. třídy. V případě volné kapacity lze učinit výjimku. Do vyšších ročníků bude dítě přijato na základě předložení vysvědčení o ukončení předcházejícího ročníku, nebo po absolvování přijímacího testu ze znalostí předchozího ročníku. Termín bude upřesněn.